روزنامه‌نگار
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی اصفهان

صفحه1 از75

روزنامه امروز

سرمقاله

مناطق آزاد؛ راهکار جلوگیری از متروکه شدن خودروها!

مناطق آزاد؛ راهکار جلوگیری از متروکه شدن خودروها!

Written byفواد نیک‌سروش

دی سال گذشته دولت به دلیل کنترل خروج ارز از کشور و ساماندهی و البته کاهش خروج آن دست به کار شد و در یکی از اقدامات، واردات خودرو برای اشخاص و شرکت‌های غیرنمایندگی را ممنوع اعلام کرد.

دیدگاه