انتشار ترجمه عربی کتاب راهنمای مطالعات قرآنی آکسفورد

به گزارش ایکنا به نقل از صدی البلد، کتاب راهنمای مطالعات قرآنی آکسفورد به زبان عربی ترجمه و منتشر شده است.

این کتاب به بسیاری از موضوعات مرتبط با وضعیت کنونی حوزه مطالعات قرآنی، محیط تاریخی که قرآن در آن شکل گرفته است و آنچه مربوط به گردآوری، انتقال، نسخ خطی و تفسیر قرآن است می‌پردازد.

اهتمام به قرآن در عصر جدید افق‌های جدیدی را مشخص کرده است، به ویژه زمانی که مستشرقان در این زمینه نقش‌آفرینی کرده و رویکردی متفاوت از رویکردهای معمول مسلمانان را نسبت به قرآن کریم نشان دادند.

مطالعه مستشرقان درباره مسائل قرآن و علوم آن در قرن نوزدهم و بیستم به اوج بلوغ خود رسید و تا حدودی از انگیزه‌های مذهبی، ملی یا قومی فاصله گرفت.

کتاب راهنمای مطالعات قرآنی آکسفورد که در هشت بخش و 57 فصل تنظیم شده است، موضوعات بسیاری را در رابطه با وضعیت کنونی حوزه مطالعات قرآنی، محیط تاریخی که قرآن در آن پدید آمده، نسخ خطی، تفسیر، مکاتب قرآنی، ابعاد عقیدتی، دینی، اخلاقی و سیاسی و دیگر مسائل قرآنی را شامل می‌شود.

نویسندگان این کتاب  محمد عبدالحلیم، استاد کرسی مطالعات اسلامی ملک فهد در دانشکده مطالعات شرقی و آفریقایی دانشگاه لندن و مصطفی شاه مدرس گروه زبان و فرهنگ‌ها و زبان‌ها در دانشکده مطالعات شرقی و آفریقایی دانشگاه لندن هستند که در حال حاضر برای ارائه ویرایش جدیدی از این کتاب فعالیت می‌کنند.

انتهای پیام

The post انتشار ترجمه عربی کتاب راهنمای مطالعات قرآنی آکسفورد Originally appeared on iqna.ir

Leave a Comment