پیامبر از دیدگاه مستشرقان؛ مصلحی تمدن‌ساز

بسیاری از شرق‌شناسان، تاریخ‌نگاران و اسلام‌پژوهان غیرمسلمان چه در کشورهای غربی و چه دیگر کشورها با اعتراف به عظمت شخصیت حضرت محمد(ص) و دستاوردهای وی، او را پیامبری تمدن‌ساز خوانده‌اند که باید همه جهانیان از رسالت او تبعیت کنند.

The post پیامبر از دیدگاه مستشرقان؛ مصلحی تمدن‌ساز Originally appeared on iqna.ir

Leave a Comment