فیلم | خشونت پلیس انگلیس علیه تظاهرات حامیان فلسطین در لندن


در جریان تظاهرات یکصد هزار نفری حامیان فلسطین در لندن، نیروهای امنیتی با خشونت با تظاهرات‌کنندگان درگیر شدند و تعدادی از آنها را دستگیر کردند.

The post فیلم | خشونت پلیس انگلیس علیه تظاهرات حامیان فلسطین در لندن Originally appeared on iqna.ir

Leave a Comment