ماه عشق بازی با خدا

شیخ حسین انصاریان، درباره فرصت ماه رجب می‌گوید: جوان‌ها این ماه رجب، ماه عشق بازی با معشوق است؛ در این ماه، درِ خانه خدا باز است، با او رفاقت کنید. رسیدن به پروردگار، پنجاه سال وقت نمی‌خواهد، یک لحظه دلت را پاک کن، او را پیدا می‌کنید، گمشده ما هستیم، او پیدای پیداست «کی رفته‌ای ز دل که تمنا کنم تو را؛ کی بوده‌ای نهفته که پیدا کنم تو را». ماه رجب خیلی با ارزش است، در این ماه خیلی دعا کنید، با معبود حرف بزنید، اگر دلت شکست، به تو نگاه می‌کند.

The post ماه عشق بازی با خدا Originally appeared on iqna.ir

Leave a Comment