آئین واگذاری ۱۰۰۰ قطعه زمین ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در استان آذربایجان شرقی‎

آئین واگذاری ۱۰۰۰ قطعه زمین ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در استان آذربایجان شرقی روز دوشنبه، ۱۰ مهر ۱۴۰۲ در سالن آمفی تئاتر پتروشیمی برگزار شد.

The post آئین واگذاری ۱۰۰۰ قطعه زمین ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در استان آذربایجان شرقی‎ Originally appeared on iqna.ir

Leave a Comment