نماهنگ | ولینصرن الله من ینصره


بخش از بیانات رهبر معظم انقلاب درباره زوال رژیم صهیونیستی در قالب نماهنگ «ولینصرن الله من ینصره» تقدیم مخاطبان ایکنا می‌شود.

The post نماهنگ | ولینصرن الله من ینصره Originally appeared on iqna.ir

Leave a Comment