9 عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان در فهرست دانشمندان برتر دنیا قرار گرفتند

دانشگاه لرستانبه گزارش ایکنا، به نقل از روابط عمومی دانشگاه لرستان، اسامی 9 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه لرستان در جمع دانشمندان دو درصد برتر جهان در سال 2023 قرار گرفتند.

براساس پژوهش سال 2023 که توسط دانشمندان دانشگاه استنفورد بر روی داده‌های اسکوپوس انجام شده است، فهرست 100 هزار دانشمند پُراستناد در تمامی رشته‌ها و نیز دو درصد برتر حوزه‌های علمی، شناسایی و معرفی شد.

براساس گزارش امسال بهبود 50 درصدی تعداد دانشمندان دانشگاه لرستان صورت گرفته است و در این شاخص، دانشگاه لرستان، رشد داشته است و اسامی 9 عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان براساس رتبه جهانی به شرح ذیر است:

محسن ایزدی، گروه آموزشی مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی

علی فرمانی، عضو هیئت علمی گروه آموزشی مهندسی برق الکترونیک، دانشکده فنی و مهندسی

امیرحمزه حقی‌آبی، عضو هیئت علمی گروه آموزشی علوم آب، دانشکده کشاورزی

یعقوب منصورپناه، عضو هیئت علمی گروه آموزشی شیمی آلی، دانشکده شیمی

سعید فرهادی، عضو هیئت علمی گروه آموزشی شیمی معدنی، دانشکده شیمی

حمزه امیری، عضو هیئت علمی گروه آموزشی زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه

علیرضا غیاثوند، عضو هیئت علمی گروه آموزشی شیمی تجزیه، دانشکده شیمی

مسعود علیرضایی، عضو هیئت علمی گروه آموزشی علوم پایه دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی

علی میر، عضو هیئت علمی گروه آموزشی مهندسی برق الکترونیک، دانشکده فنی و مهندسی

انتهای پیام

The post 9 عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان در فهرست دانشمندان برتر دنیا قرار گرفتند Originally appeared on iqna.ir

Leave a Comment