همایش یاوران وقف‎


همزمان با آخرین روز از هفته وقف و همایش یاوران وقف، از اصحاب وقف، واقفین جدید، امین موقوفه، متولیان، خادم ها وخادمه های امامزاده ها و بقاع متبرکه استان البرز تجلیل شد.

The post همایش یاوران وقف‎ Originally appeared on iqna.ir

Leave a Comment