امحا مواد مخدر در البرز‎

سه هزار و ۵۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر و روانگردان روز دوشنبه ۱۷ مهر ماه، به مناسبت هفته فراجا در استان البرز امحا شد. یک هزار و ۲۸۱ کیلوگرم از این مواد شیشه، ۱۷۴کیلوگرم هرویین، ۵۱۰ کیلوگرم حشیش و مابقی سایر مواد مخدر بوده است و ارزش ریالی این مواد در مجموع بیش از دو هزار میلیارد ریال برآورد شده است.

The post امحا مواد مخدر در البرز‎ Originally appeared on iqna.ir

Leave a Comment