فیلم | تظاهرات حامیان فلسطین در مقابل کاخ سفید


هزاران نفر از مردم در سراسر کشورهای جهان در حمایت از حقوق فلسطینیان دست به تظاهرات زدند. در آمریکا نیز تظاهراتی در حمایت از مردم فلسطین در مقابل کاخ سفید برگزار شد.

The post فیلم | تظاهرات حامیان فلسطین در مقابل کاخ سفید Originally appeared on iqna.ir

Leave a Comment