فتوتیتر | قرآن کریم؛ مهمترین درس حوزوی


اساس کار، قرآن کریم است. اگر ما بخواهیم یک حوزه پایا و مانا داشته باشیم الّا و لابد «قرآن» باید درس اصلی‌اش باشد. بنابراین اوّلین و مهمترین درس باید قرآن باشد و بدانیم که هیچ نگران نباشیم، ببینیم با چه کسی معامله می‌کنیم! چون با او داریم معامله می‌کنیم، او هم حوزه‌ها را گرم نگه می‌دارد؛ هم خروجی‌ها را بر می‌گرداند، هم مهاجران سعی می‌کنند رابطه‌شان را با مراکز خودشان حفظ بکنند. [درس اخلاق آیت‌الله جوادی آملی؛ ۱۴۰۲/۰۶/۰۹]

The post فتوتیتر | قرآن کریم؛ مهمترین درس حوزوی Originally appeared on iqna.ir

Leave a Comment