صوت | تلاوت‌های مجلسی کوتاه

دانلود تلاوت مجلسی کوتاه

 

تلاوت کوتاه مجلسی احمد نعینع از سوره طارق و علق به مدت 6 دقیقه و 29 ثانیه

 

تلاوت کوتاه مجلسی ابوالعینین شعیشع از آیه 1 تا 9 سوره الرحمن به مدت 3 دقیقه و 42 ثانیه

 

تلاوت کوتاه مجلسی راغب مصطفی غلوش از آیه 1 تا 18 سوره بلد و 1 تا 5 سوره علق به مدت 6 دقیقه و 15 ثانیه

 

تلاوت کوتاه مجلسی سید متولی عبدالعال از آیه 11 و 12 سوره شوری به مدت 4 دقیقه

 

تلاوت کوتاه مجلسی محمود علی البناء از آیه 46 تا 51 سوره توبه به مدت 6 دقیقه و 48 ثانیه

 

تلاوت کوتاه مجلسی حسین منصور بدر از آیه 75 تا آخر سوره حج به مدت 4 دقیقه و 52 ثانیه

 

انتهای پیام

The post صوت | تلاوت‌های مجلسی کوتاه Originally appeared on iqna.ir

Leave a Comment