فیلم | سهمیه‌های کنکور زنگ خطری برای مهاجرت


محمدرضا ظفرقندی، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت‌وگو با ایکنا گفت: در رشته تجربی بالاترین رتبه‌ها دوست دارند پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران قبول شوند. می‌بینید که ظرفیت پزشکی دانشکده پزشکی ۳۰۰ نفر است. رتبه دو رقمی در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران قبول نمی‌شود! می‌دانید معنی این مسئله چیست؟ یعنی بیش از دو سوم ظرفیت را به سهمیه‌ها اختصاص می‌دهند. سهمیه هم حد و حدودی دارد.

The post فیلم | سهمیه‌های کنکور زنگ خطری برای مهاجرت Originally appeared on iqna.ir

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *