تبیین نقش خواص در پرشوری انتخابات + فیلم

اینها بایستی جهت عمومی حرکت جامعه را حفظ کنند و نگذارند این حرکت دچار انحراف شود. اگر خواص جامعه از این وظیفه غفلت کنند، حوادثی که پیش خواهد آمد، ضربه‌های تاریخی به ملت‌ها می‌زند. امروز جبهه‌ دشمن برای خواص برنامه‌ی خاص دارد، برای خواص در کشور خود ما و در خیلی از جاهای دیگر برنامه دارند، اینها را دچار تردید کنند، دچار تأمل کنند، دچار تعلل کنند، احیاناً چرب و شیرین دنیا را به اینها بچشانند، اینها را جذب کنند برای اینکه در بزنگاه‌ها، در نقاط حساس، در آن جایی که لازم است که یک اقدامی انجام بدهند، انجام ندهند و آن شتابدهندگی‌ای که از خواص متوقع است، آن صورت نگیرد. برنامه دارند برای این کار. وظیفه‌ی خواص این است. باید تردیدافکنی و شک‌آفرینی دشمن را خنثی کنند.

در داخل کشور خودمان هم مسئله‌ انتخابات در پیش است. خواص بتوانند نقش ایفا کنند. مطمئناً انتخابات در داخل کشور هرچه پرشورتر صورت بگیرد قدرت ملی را بیشتر نشان می‌دهد.

قدرت ملی امنیت ملی می‌آورد؛ یعنی وقتی دشمن نگاه می‌کند جبهه‌ی دشمن حضور مردم را می‌بیند قدرت نظام را مشاهده می‌کند، می‌بیند این کشور کشور قدرتمندی است مردم حاضر و آماده‌اند. تهدید دشمن خنثی می‌شود. یعنی اقتدار ملی امنیت ملی را به وجود می‌آورد، این خیلی باارزش و مهم است.

این را خواص می‌توانند نقش‌آفرینی کنند، انتخابات را پرشور کنند.

The post تبیین نقش خواص در پرشوری انتخابات + فیلم Originally appeared on iqna.ir

Leave a Comment