فیلم | تولید و صادرات دو راهکار برای ثبات بازار


تقویت تولید ملی و افزایش صادرات و تعادل‌بخشی به صادرات و واردات از راهکارهای تحقق ثبات در بازار ارز هستند.

The post فیلم | تولید و صادرات دو راهکار برای ثبات بازار Originally appeared on iqna.ir

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *