دبیر کارگروه پژوهش و برنامه‌ریزی کمیسیون آموزش عمومی منصوب شد

اصغر باقرزاده، معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش

به گزارش ایکنا، طی حکمی از سوی اصغر باقرزاده، معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش و قائم مقام رئیس و دبیر کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن کشور، سعید خدائیان به عنوان دبیر کارگروه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی این کمیسیون منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده است؛

«به استناد بنده 2 چارچوب نهادی و الزامات اجرایی سند راهبردی توسعه آموزش عمومی قرآن کشور و در راستای تبصره 5 ماده 9 شرح وظایف کمیسیون‌ها، موضوع آیین‌نامه شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور، به پیشنهاد رئیس کارگروه، موضوع نامه شماره 101/1/9242 مورخ 27 شهریورماه، به موجب این ابلاغ جنابعالی به مدت دو سال به عنوان دبیر کارگروه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن کریم کشور منصوب می‌شوید.

انتظار است براساس سند راهبردی توسعه آموزش عمومی قرآن و با همکاهنگی و همفکری رئیس و سایر اعضای کارگروه نسبت به برگزاری فعال و اثرگذار جلسات و انجام وظایف محوله کوشا باشید».

حکم انتصاب سعید خدائیان به عنوان دبیر کارگروه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی کمیسیون آموز عمومی

انتهای پیام

The post دبیر کارگروه پژوهش و برنامه‌ریزی کمیسیون آموزش عمومی منصوب شد Originally appeared on iqna.ir

Leave a Comment