بارم‌بندی جديد دروس قرآن دوره اول متوسطه

بارم‌بندی جديد دروس قرآن دوره اول متوسطه

به گزارش ایکنا، بارم‌بندی جدید دروس اول متوسطه، پایه‌های هفتم تا نهم سال تحصیلی 1402-1403 مشتمل بر تمام دروس چون آموزش قرآن و پیام‌های آسمانی از سوی دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی ابتدایی و متوسطه نظری سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش اعلام شد.

با توجه به بارم‌بندی جدید درس قرآن دوره اول متوسطه، تدبر و حفظ قرآن مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. بدین ترتیب پرسش از تدبر (ترجیحا به صورت شفاهی) دو نمره و‌ حفظ دو نمره از بیست نمره را به خود اختصاص داده‌اند. بر همین اساس بخش قرائت هشت نمره و درک معنا نیز هشت نمره خواهد داشت.

براساس این بارم‌بندی پرسش از قرائت در هر آزمون فقط به صورت شفاهی انجام می‌شود که شامل خواندن حدود چهار سطر از آیات صفحات قرآنی دروس یا از صفحات مذکور از قرآن کامل خواهد بود. آزمون درک معنا نیز به صورت کتبی و مشتمل بر معنای کلمات، ترکیب‌ها، جملات و آیات، قواعد ساده قرآنی خواهد بود.

یادآور می‌شود، نمره پایانی هر دانش‌آموز در هر نوبت از مجموع نمره‌های چهار بخش تدبر، حفظ، قرائت و درک معنا لحاظ می‌شود. همچنین ورود بحث تدبر و حفظ به کتاب‌های درس قرآن اخیرا و به دنبال تغییر کتاب‌های درسی قرآن دوره اول متوسطه صورت گرفته است.

دریافت فایل PDF بارم‌بندی جدید دورس پايه‌های هفتم تا نهم سال تحصیلی 1402-1403

انتهای پیام

The post بارم‌بندی جديد دروس قرآن دوره اول متوسطه Originally appeared on iqna.ir

Leave a Comment