مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی اصفهان
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی گیلان
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی البرز

صفحه1 از41

روزنامه امروز

سرمقاله

 مدیریت «می‌تی‌کومونی»

مدیریت «می‌تی‌کومونی»

Written byناصر بزرگمهر

مامور کنترل مواد مخدر به یک دامداری در ایالت تگزاس امریکا می‌رود و به صاحب سالخورده آن می‌گوید: باید دامداری‌ات را برای جلوگیری از کشت مواد مخدر بازدید کنم.